actuary actuary سه شنبه 1 تیر 1395 01:59 ب.ظ نظرات ()

تغییرات اساسی

كمیته دائمی همایش بین‌المللی اكچوئری در زمان­ های مختلفی قوانین خود را تغییر داده است. این قوانین در سال 1951 برای اولین بار تغییر كرد. در سال 1957 ایده تشكیل بخش ­های جدیدی جهت مطالعه روی موضوعات خاص توسط تعدادی از اعضا مطرح شد كه منجر به ایجاد بخش مطالعات اكچوئری بیمه‌های غیرعمر [1]( ASTIN) در سال 1957، و پس از آن بخش رویكرد اكچوئری برای ریسك­ های مالی [2](AFIR) در سال 1988 شد. در سال 1968، عنوان مناسب­ تر "انجمن بین‌المللی اكچوئری" (IAA) پذیرفته شد. در آن زمان IAA بیش از 2500 عضو داشت.

برای قریب به یكصد سال، كمیته دائمی همایش اكچوئری و IAA همواره بر هدف اولیه خود مبنی بر ایجاد ارتباط بین اكچوئری­ ها و انجمن اكچوئری كشور­های مختلف پایبند بوده كه جزئیات آن به شرح زیر است:

· ترویج یا انجام كارها و تحقیقات علمی یا عملی در حوزه اكچوئری.

· انتشار یك بولتن به طور منظم.

· همكاری با كمیته­ های سازماندهی جهت تكرار برگزاری همایش­ های بین‌المللی.

پس از مدتی ضرورت تمركز بر جنبه­ های عملی و حرفه ­ای اكچوئری، در كنار توجه به مسائل علمی بارز شد. در این راستا تاكید ویژه‌ای بر حرفه‌ای سازی، اخلاق حرفه‌ای، آموزش و توسعه مستمر اكچوئری شد.

در سال 1991، IAA صندوق بین‌المللی ترویج و آموزش اكچوئری[3](IPEF  ) را تاسیس كرد تا به ارائه كمك هزینه­ های تحصیلی به دانشجویان در كشور­های در حال توسعه در حوزه اكچوئری، ارائه هدایایی جهت تشویق حضور در نشست ­های بین‌المللی اكچوئری و ارائه پشتیبانی مالی جهت برگزاری جلسات خاص اساتید اكچوئری در كشور­هایی كه این حرفه در آنها به تازگی ظهور كرده، بپردازد.

نهایتا در سال 1998، پس از سه سال بحث سازنده، تغییرات اساسی در IAA تصویب شد. انجمن عمومی IAA، كه تا آن موقع یك انجمن علمی متشكل از اعضای با ملیت­ های مختلف بود، خود را بر اساس قانون سوئیس به عنوان انجمنی فراگیر جهت گردهم آوردن انجمن­ های اكچوئری و نیز اعضای آن ها به طور فردی، معرفی كرد. قوانین موضوعه و مقررات جدید پذیرفته شد كه نظارت و ساختارIAA  را به طور بنیادین دگرگون كرد.
[1] Actuarial studies in non-life insurance

[2] Actuarial Approach For Financial Risk

[3] International Promotion And Education Fund